Skip to main content Skip to search

Analize și Evaluări Economico-Financiare

Analize și Evaluări

INTEGRUM, prin specialiștii săi, efectuează analize și evaluări pentru diagnosticarea stării firmei și stabilirea valorii ei ce poate folosi scopului entitătii în conjuncturi ca: aplicații financiare, vânzarea/cumpărarea unei firme sau participații la aceasta, lichidarea unei întreprinderi, fuzionări, divizări de întreprinderi, dispute legale (exproprieri, litigii, moșteniri), stabilirea bazei de impozitare, evaluarea aportului non-cash de capital, estimarea cotațiilor acțiunilor, majorări de capital.