Inspecţia Muncii a incheiat protocoale si conventii de colaborare cu  autoritatile/institutiile publice solicitante prin care se asigura accesul la informatiile din registrul general de evidenta a  salariatilor, in conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.905/2017.

In conformitate cu prevederile art. 11 alin (1) din Hotararea Guvernului 905/2017 privind registrul de evidenta a salariatilor, Inspectia Muncii
autorităţile/instituţiile publice solicitante prin care se asigură accesul la informaţiile din
registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu prevederile art. 11 alin.
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, Inspecția Muncii asigură accesul
autorităţilor/instituţiilor publice la informaţiile din registru, pe baza unor aplicaţii de
interogare specifice sau prin punerea la dispoziţie a unor informaţii din registru, cu
respectarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal, numai dacă în cuprinsul
actului normativ de organizare şi funcţionare a acestora se prevede că acestea au dreptul
de a primi aceste informaţii în vederea realizării atribuţiilor lor.

Inspecția Muncii pune la dispoziție, în condițiile legii, datele din registrul general de
evidență a salariaților tre instanțele de judecată, organele de cercetare penală,
autoritățile fiscale, precum și oricăror autorităţi/instituţii publice solicitante față de care
transmiterea acestor date este cerută de lege.

În baza acestor prevederi legale, Inspecția Muncii a încheiat protocoale de colaborare prin
care asigură accesul la informaţii din registrul general de evidenţă a salariaţilor
următoarelor autorităţi/instituţii publice:

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;

Casa Naţională de Pensii Publice;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Inspectoratul General pentru Imigrări;

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);

Informaţii statistice, în baza acordului încheiat între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei şi Institutul Naţional de Statistică.

Sursa: Inspectia Muncii