A rămâne în vârf constituie o artă!

Cuvântul „strategie“ provine din terminologia militară, desemnând arta și știința conducerii armatelor. În management, strategia semnifică măsurile sau acțiunile principale pe care planifici să le întreprinzi pentru îndeplinirea obiectivelor. Obiectivele, pe de altă parte, țin mai degrabă de dorințele managerului, raportate la piață și situația economică a zonei de acțiune.

Pentru început trebuie să identificăm tipul de strategie pe care vrem să-l abordăm, iar pentru aceasta vom stabili nivelul volumului de activitate al entității. De asemenea, este important de știut ce este primordial pentru firmă pe termen scurt și mediu: creșterea semnificativă a vânzărilor, stabilitatea sau dezinvestiția.

Creșterea semnificativă a vânzărilor este motivată de anumite domenii de afaceri, cu o mare dinamică a schimbărilor. Aici supraviețuitoare sunt numai entitățile de talie mare în care interesul acționarilor și al altor investitori este reprezentat de creșterea capitalului bursier și speranța de recuperare a capitalurilor investite. Principalele strategii de creștere sunt:              

  1. Strategia concentrării – aceasta înseamnă că entitatea urmărește extinderea volumului de activitate în domeniul de afaceri curent și se realizează prin dezvoltarea pieței, dezvoltarea produsului și absorbirea concurenților.
  2. Strategia extinderii în domenii conexe, numită a integrării verticale-presupune pătrunderea firmei în domenii de afaceri furnizoare, lucru care se realizează cu un angajament financiar substanțial.
  3. Diversificarea domeniilor de activitate diferite de activitatea curentă – definește strategia diversificării prin conglomerare, adică societatea nu trebuie să fie dependentă de un singur domeniu de afaceri, mai ales când aceste piețe sunt saturate sau în declin.

Sunt și companii care au un grad de mulțumire foarte ridicat și își doresc stabilitate, cel puțin pe o anumită perioadă de timp, iar aici vorbim de strategia stabilității. La acest tip de strategie vom identifica factorii care au dus la rezultatele excelente de până acum și modalitatea în care acestea pot fi menținute.

Dezinvestiția intervine atunci când se constată că zona de acțiune a obiectului de activitate este în declin din cauza factorilor economici interni sau externi ori când viziunea managerilor este foarte pesimistă și s-au  identificat noi orizonturi de acțiune.

Orice alegere a unui tip de strategie trebuie însoțită de pasiunea pentru creație și cercetare, deoarece succesul se întreține căutând mereu  acele elemente logice, certe, verificabile în practică.

Claudia Columban – Expert Contabil, Integrum Group