Skip to main content Skip to search

Noutăți

Lansarea noului progam IMM INVEST PLUS, după aprobarea Comisiei Europene

Ministerul Finanțelor lansează IMM INVEST PLUS, după aprobarea Comisiei Europene

Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri, cu o valoare de 4 miliarde de euro, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit astăzi, 9 septembrie 2022, aprobarea Comisiei Europene. Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

“Aprobarea de astăzi a Comisiei Europene se traduce simplu: încă 4 miliarde de euro pentru economia românească! Lansarea noului program IMM INVEST PLUS va contribui la dezvoltarea economiei românești, prin atragerea de capital cu cele mai mici costuri de finanțare de pe piață, pentru un număr estimat de beneficiari de aproape 25.000.
Această schemă de ajutor de stat va permite păstrarea locurilor de muncă, va asigura viabilitatea și va contribui la dezvoltarea activității IMM-urilor și a întreprinderilor beneficiare cu capitalizare de piață medie. Sprijinim mediul privat și vom continua să facem acest lucru, așa cum ne-am angajat de la bun început, IMM-urile fiind unul dintre principalii piloni ai dezvoltării economice”
, a precizat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Astfel, începând de luni, 12 septembrie 2022, antreprenorii sunt invitați să se înscrie pe platforma www.imminvest.ro, pentru a accesa fondurile puse la dispoziție prin intermediul Programului IMM INVEST PLUS, utilizând oricare din componentele sale: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST. Ajutoarele de stat vor fi acordate sub forma de garanții pentru împrumuturi și granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni.

Prin schema de ajutor de stat pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor și operaționalizată prin FNGCIMM, FRC și FGRC, plafonul de garantare al programului a fost majorat cu peste 10 miliarde de lei, la 17,75 miliarde de lei, iar schema de ajutor de stat sub formă de granturi depășește 1,9 miliarde lei.

Conform prevederilor Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat, schema de ajutor de stat poate fi accesată până la data de 31 decembrie 2022 și oferă accesul la finanțări de maxim 10 milioane lei pentru proiectele de investiții/beneficiar și de maximum 5 milioane pentru capital de lucru. Procentul de garantare poate atinge până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a finanțărilor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Ajutoarele de stat pot ajunge până la 500.000 Euro/întreprindere/UAT, cu excepția domeniului producției primare de produse agricole, unde beneficiarii pot primi până la 62.000 euro/întreprindere sau de 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.

Informații suplimentare despre Programul IMM INVEST PLUS

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.
Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană care activează în sectoare productive.
Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de:
1. IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură
2. Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Read more

Inspecţia Muncii a incheiat protocoale si conventii de colaborare cu  autoritatile/institutiile publice

 Inspecţia Muncii a incheiat protocoale si conventii de colaborare cu  autoritatile/institutiile publice solicitante prin care se asigura accesul la informatiile din registrul general de evidenta a  salariatilor, in conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.905/2017.

In conformitate cu prevederile art. 11 alin (1) din Hotararea Guvernului 905/2017 privind registrul de evidenta a salariatilor, Inspectia Muncii
autorităţile/instituţiile publice solicitante prin care se asigură accesul la informaţiile din
registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu prevederile art. 11 alin.
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, Inspecția Muncii asigură accesul
autorităţilor/instituţiilor publice la informaţiile din registru, pe baza unor aplicaţii de
interogare specifice sau prin punerea la dispoziţie a unor informaţii din registru, cu
respectarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal, numai dacă în cuprinsul
actului normativ de organizare şi funcţionare a acestora se prevede că acestea au dreptul
de a primi aceste informaţii în vederea realizării atribuţiilor lor.

Inspecția Muncii pune la dispoziție, în condițiile legii, datele din registrul general de
evidență a salariaților tre instanțele de judecată, organele de cercetare penală,
autoritățile fiscale, precum și oricăror autorităţi/instituţii publice solicitante față de care
transmiterea acestor date este cerută de lege.

În baza acestor prevederi legale, Inspecția Muncii a încheiat protocoale de colaborare prin
care asigură accesul la informaţii din registrul general de evidenţă a salariaţilor
următoarelor autorităţi/instituţii publice:

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;

Casa Naţională de Pensii Publice;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Inspectoratul General pentru Imigrări;

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);

Informaţii statistice, în baza acordului încheiat între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei şi Institutul Naţional de Statistică.

Sursa: Inspectia Muncii

Read more
facilitati fiscale

Proiect OUG pentru principalele modificări aduse Codului Fiscal și de Procedură Fiscală

Principalele modificări aduse Codului Fiscal și de Procedură Fiscală, care au scopul de a prelungi măsurile de consolidare fiscal-bugetară pentru sprijinirea mediul de afaceri și a investițiilor, precum și continuarea procesului de digitalizare a administrației publice.

Printre măsurile de susținere a mediului de afaceri și a investițiilor amintim:

 • Permanentizarea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior. În perioada 01.11.2019-31.07.2021 numărul solicitărilor de rambursare TVA analizate a fost de peste 179.000. Dintre acestea, peste 160.000 deconturi au fost soluționate cu control ulterior, ceea ce reprezintă un procent de 90% din totalul cererilor soluționate. Suma totală aferentă solicitărilor de rambursare TVA cu control ulterior a fost de 27 mld. lei, ceea ce reprezintă peste 83% din suma totală solicitată la rambursare. Consecințele pozitive ale acestei măsuri se reflectă și în evoluția evident descrescătoare a stocului de rambursări TVA. La data de 1 noiembrie 2019, numărul solicitărilor de rambursare TVA nesoluționate era de aproximativ 30.000 în sumă de 7,2 mld. lei, în timp ce, la data de 31 iulie 2021, se mai aflau în diferite stadii de soluționare doar 4.700 deconturi în sumă de 2,7 mld. lei;
 • Permanentizarea procedurii de eșalonare la plată în formă simplificată. În prezent, un număr de 58.476 de contribuabili beneficiază de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligații în sumă de 12,7 miliarde de lei. Încasările realizate ca urmare a acordării eșalonărilor la plată în formă simplificată sunt în cuantum de 14,2 miliarde, rate eșalonate și obligațiile de bază;
 • Crearea cadrului legal pentru corectarea erorilor în cazul în care un contribuabil de bună-credință achită obligațiile bugetare la un alt organ fiscal decât cel competent;
 • Extinderea măsurii privind anularea accesoriilor introdusă prin OUG 69/2020, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificări ulterioare pentru inspecțiile fiscale și verificările situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021. De la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 și până în prezent au beneficiat de această facilitate un număr de 71.800 contribuabili, care au achitat 56 mld. lei la bugetul general consolidat și care au beneficiat de anularea accesoriilor în sumă de 3 mld. lei;
 • Deblocarea activității Comisiei fiscale centrale, ceea ce va conduce la identificarea soluțiilor optime în aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale, comisie din care fac parte salariați ai ANAF și MF care vor clarifica aspecte de dezbatere între cele două instituții.

Principalele măsuri privind digitalizarea administrației publice sunt:

 • Obligativitatea înrolării autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public din administrația publică centrală și locală în sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor și ANAF numit PatrimVen. Măsura se aplică începând cu data de 1 martie 2022 și are ca scop accelerarea procesului de digitalizare a administrației publice, punând în prim plan deservirea cetățenilor/contribuabililor;
 • Obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor – ANAF, respectiv Spațiul Privat Virtual, a persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Înrolarea în SPV asigură o comunicare și un mod de lucru 24/24, 7 zile pe săptămână cu administrația fiscală și reprezintă o eficientizare clară a modului în care cetățeanul interacționează cu organul fiscal. Măsura se aplică începând cu data de 1 martie 2022;
 • Implementarea conceptului SAF-T, Standard Audit File for Tax – formă de control simplificată, schimb standard de date cu ANAF, prin care se eficientizează activitatea de control și se reduce costul conformării. De asemenea, se asigură transparență și creșterea gradului de încredere între organul fiscal și contribuabil. Calendarul de implementare:
 • testarea voluntară a contribuabililor va fi demarată începând cu 01 septembrie 2021;
 • operaționalizarea sistemului pentru marii contribuabili începând cu 01 ianuarie 2022.
 • ”E-factura – sistemul obligatoriu de facturare electronică” Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, va implementa, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unui program pilot, un sistem de facturare electronică ce va permite încărcarea, stocarea și descărcarea facturilor emise de contribuabili în relația cu autoritățile/instituțiile publice. Asigură o transparentizare a facturării și va contribui la creșterea veniturilor către bugetul statului. În primă fază, sistemul va funcționa B2G, adică Business to Government, ca proiect-pilot, astfel încât să poată fi îmbunătățit și, ulterior, introdus și B2B, adică Business to Business.                                                                                                                                                                        -Ministerul Finatelor
Read more

Titlurile de stat TEZAUR pot fi cumpărate și în luna august

Ministerul Finanțelor emite, începând cu 2 august 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3,15%, 3,50% și 3,85%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

 • Între 02 – 27 august 2021 de la unitățile Trezoreriei Statului;
 • Între 02 – 26 august 2021 pentru mediul urban și 02 – 25 august 2021 pentru mediul rural, prin Compania Națională Poșta Română.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe: www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publică) , www.posta-romana.ro.

Read more

Ministerul Finanțelor a crescut plafoanele și a prelungit valabilitatea Programului IMM Invest

Comisia Europeană a aprobat solicitarea Ministerul Finanțelor, adresată în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, de a prelungi Programul IMM Invest România și Subprogramul Agro IMM Invest, începând cu 1 iulie 2021 până la data de 31 decembrie 2021, și de a majora plafoanele schemei de ajutor de stat de la 800.000 euro la 1.800.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Demersurile Ministerului Finanțelor au fost făcute ca urmare a impactului benefic pe care programele l-au avut asupra economiei, cât și a interesului IMM-urilor de a accesa în continuare credite cu garanții de stat.

„Aprobarea Comisiei Europene de continuare a Programului IMM Invest România și a Subprogramului Agro Invest vine ca o recunoaștere a adecvării și eficienței măsurilor de sprijin care susțin mediul antreprenorial românesc. Infuzia de capital atrasă prin Programul IMM Invest în anul 2020, care a depășit 15 miliarde lei, prin acordarea a peste 25.500 de credite garantate de stat, continuă și în anul 2021.
O altă veste bună este că, prin decizia Comisiei Europene, suntem în măsură să majorăm plafoanele schemei de ajutor de stat, pentru a putea susține accesul la finanțare a peste 58.000 de beneficiari în cei doi ani de funcționare a Programului, în limita plafonului anual de garantare, în valoare de 15 miliarde lei.
Până în prezent, Ministerul Finanțelor, prin FNGCIMM, a alocat IMM-urilor sume de peste 222 milioane de lei, pe parcursul anului 2020, și peste 246 milioane de lei, pe parcursul acestui an, reprezentând comisioane și dobânzi. Aceste date arată că programele dezvoltate sunt un succes care plasează economia României într-un grafic de dezvoltare ascendent”,
a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Aferent aprobării Comisiei Europene de a continua Programul IMM Invest, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a îmbunătățit procedura de implementare a Programului prin majorarea plafoanelor schemei de ajutor de stat, de la 100.000 euro la 225.000 de euro pentru companiile care realizează producție primară de produse agricole, de la 120.000 euro la 270.000 de euro pentru companiile din sectorul pescuitului și acvaculturii și de la 800.000 euro la 1.800.000 de euro pentru fiecare întreprindere. De asemenea, cuantumul împrumuturilor a fost dimensionat în funcție de necesarul de lichidități și de dimensiunea întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor sau 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
Conform datelor FNGCIMM, la data de 30 iunie 2021, au fost înregistrate în aplicația instituției un număr de 8.144 de solicitări de garantare, dintre care aproximativ 7.252 sunt aferente Programului IMM Invest, indicând un grad de consum al plafonului alocat inițial de peste 44%, restul de 891 de solicitări fiind în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, cu un grad de consum al plafonului alocat inițial de peste 85%. Pe parcursul a două luni de funcționare a Programului, au fost aprobate 4.106 credite, cu o valoare de finanțare de aproximativ 3,72 miliarde lei și o valoare de garantare de aproximativ 3,05 miliarde lei.

 

Read more

Numerarul însoțit sau neînsoțit se declară autorităţii vamale

Începănd cu 3 iunie 2021, se instituie obligativitatea declarării numerarului însoțit sau neînsoțit.   Neîndeplinirea obligației de declarare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 50000 lei.  Mai jos aveți textul care legiferează obligația declarării numerarului.

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I – Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 156 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Numerarul însoțit sau neînsoțit, prevăzut la art. 3 și, respectiv, art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. L284 din data de 12.11.2018, se declară autorităţii vamale, conform prevederilor acestui regulament și actelor delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană în condițiile prevăzute de acesta.”

2. La articolul 156, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31),cu următorul cuprins:

„(31) Instrucțiuni privind depunerea declarațiilor prevăzute la alin. (3), precum și modelul și procedura de utilizare a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

3. Alineatul (4) al articolului 156 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Informațiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului se transmit Comisiei Europene de Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

4. La alineatul (1) al articolul 653, litera i) se abrogă.

5. La articolul 653, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 la 50000 lei
neîndeplinirea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului, sau a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit prevăzute la art. 4 din același regulament.”

1

ART. II – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 iunie 2021.

ART. III – Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Read more

Întrebări frecvente – Noua Casă

Ministerul Finantelor Publice răspunde întrebărilor contribuabililor cu privire la programul Noua Casa. Mai jos puteți vizualiza răspunsurile, iar dacă întrebarea dvs. nu se regăsește acolo, puteți lăsa un mesaj și un membru al echipei Integrum vă va consilia.

Condițiile necesare pentru a contracta un credit prin programul Noua Casă.

Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;
c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

1. Cum se poate trimite o cerere/petiție către Ministerul Finanțelor referitor la programul Noua Casă?
R: Prin poștă la adresa Ministerului Finanțelor, Registratura Generală, strada Apolodor nr.17, București, sector 5
sau
utilizând formularul online de pe site-ul MFP

2. Cum se primește răspunsul la o cerere/petiție ?
R: Numai prin Poșta Romană sau prin e-mail prin serviciul relații cu publicul din cadrul MFP (la cerere).

3. Am achiziționat un imobil prin programul Noua Casă și doresc să-l înstrainez/vând. Cum se procedează ?
R: Înstrăinarea (vânzarea) imobilului se poate realiza după împlinirea a 5 ani de la achiziționarea acestuia, cu acordul Ministerului Finanțelor care se obține prin transmiterea unei cereri prin poșta sau e-mail, însoțită de o copie a cărții de identitatea a beneficiarului sau beneficiarilor Programului și o copie a contractului de garantare. Acordul MF se poate acorda separat de acordul băncii.

4. Se poate înstrăina un imobil dobândit prin programul Noua Casă mai devreme de 5 ani?
R: Se poate în următoarele situații:
a) prin dovedirea incapacității de plată și preluarea ratelor de către o altă persoană care îndeplinește condițiile programului Noua Casă.
b) achitare integrală a creditului din surse proprii.

5. Aș dori un acord de închiriere/comodat/sediu social la imobilul dobândit prin program, puteți să mi-l acordați?
R: E nevoie să aveți mai întâi acordul băncii pe care să-l anexați la cererea către MF, precum și o copie după contractul de garantare după care MF își dă acordul.

6. Vă rog sa îmi dați acordul pentru cedare cote părți către Primărie pentru îmbunătățirea drumului (ex: asfaltare)
R: Este necesară adresa Primăriei (Hotărârea Consiliului Local) de care apartineți din care să rezulte că au fost aprobate lucrări de interes public și pentru care solicitați cedarea terenului ”drum de acces”, împreună cu celelalte cote de teren aferente imobilului achiziționat prin programului Noua Casă.

7. Am achitat creditul integral și doresc ridicare de ipotecă.
R: În cazul rambursării anticipate din surse proprii, odată cu rambursarea integrală a creditului, finanțatorul (banca) este obligat să transmită Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii dovada rambursării integrale a acestuia. După examinarea documentelor primite, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii va elibera acest acord pe care-l transmite împreună cu decizia de ridicare a ipotecii și de radiere a interdicțiilor din cartea funciară, către finanțator.

8. Aș dori acordul MF privind racordarea la rețeaua de gaze/de energie electrică.
R: Se acorda în baza cererii beneficiarului Programului însoțită de o copie după contractul de garantare.

9. Vă rog sa îmi dați acordul cu privire la modernizarea imobilului (ex: construcție balcon, unire două camere prin spargerea unui zid comun și construcția altuia necesar).
R: E necesar sa trimiteți cererea însoțită de copie contract de garantare și copie certificat de urbanism care să conțină modificările solicitate.
În cazul în care se solicită demolarea/construcția/alipirea unei anexe, garaj, prin care are loc extinderea imobilului achiziționat prin Program trebuie atașat și un memoriu tehnic din care să rezulte creșterea valorii imobilului.

10. Vă rog să îmi dați acordul pentru construcția unui garaj.
R: E necesar sa trimiteți cererea însoțită de copie contract de garantare și copie certificat de urbanism care să conțină modificările solicitate

11. Vă rog să îmi dați acordul pentru dărâmare casă dobandită prin programul Noua Casă și construirea alteia noi în locul celei vechi.
R: Nu este permisă de legislația programului Noua Casă.

12. Pot să îmi fac pensiune la sediul imobilului dobândit prin programul Noua Casă?
R: Nu este permisă schimbarea destinației de locuință a imobilului dobândit prin programul Noua Casă.

13. Am achiziționat un imobil Noua Casă și după cumpărare am constatat că suprafața cumpărată din extrasul de carte funciară nu este aceeași cu suprafața înregistrată la Primărie. Cum pot să rectific eroarea?
R: Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor efectuate în cartea funciară, altele decât cele care constituie cazuri de rectificare, se pot îndrepta la cerere sau din oficiu la Oficiul pentru cadastru.

14. Există o taxă de urgență pentru obținerea acordului (ex:închiriere, extindere, modernizare, servitute, sediu social, etc.) într-un timp mai scurt?
R: Timpul maxim de soluționare pentru orice tip de petiție este de 30 zile calendaristice, nu există taxă de urgență, petițiile se procesează în ordinea în care au ajuns în instituție după data și numărul de înregistrare.

15. În urma divorțului de soț/soție aș dori să fie trecut/ă în contract doar persoana mea (am facut dovada posibilității plății ratelor la bancă) și vă rog să îmi dați acordul.
R: Nu este necesar acordul ministerului întrucat în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

16. Am dobândit împreună cu soțul un imobil prin programul Noua Casă și doresc în urma întocmirii unei convenții matrimoniale, să fie trecut imobilul doar pe numele meu.
R: Nu este necesar acordul ministerului întrucat în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

17. Înainte de căsătorie am dobândit un imobil prin programul Noua Casă, iar acum doresc să fie inclus și soțul în contract.
R: Nu este necesar acordul ministerului întrucât în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

18. Se poate refinanța un credit dobândit prin programul Noua Casă?
R: Legislația Programului permite operațiunea de refinanțare, în acest caz se face ca solicitare către Ministerul Finanțelor.

19. Aș dori să mai construiesc o cameră la imobilul dobândit prin Noua Casă.
R: E necesar certificat de urbanism, autorizație de construcție și memoriu tehnic, contract de garantare (documentele se pot trimite în copie), ipoteca se va extinde și pe camera construită.

20. Doresc să achiziționez o locuință mai mare tot în cadrul programului Noua Casă. Ce pași trebuie urmați?
R: Legislația nu mai prevede această posibilitate.

21. Există termen de valabilitate pentru acordurile emise?
R:Acordurile exprimate de Ministerul Finanțelor sunt valabile permanent, neexistând un termen de valabilitate pentru acordurile exprimate.

22. Se poate obține acordul pentru lucrările de intervenţie asupra imobilului în care se găsesc apartamente achiziţionate prin programul Noua Casă (mansardare bloc, vânzare uscătorie, etc.)?
R: Datorită faptului că există ipoteca statului asupra imobilelor achiziționate prin Program, cotele părți aferente imobilului achiziționat prin Program nu se cedează, iar persoanele care execută aceste lucrări de construcție sau îmbunătățire, altele decât beneficiarul programului, au obligaţia de a le efectua în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările în cartea funciară excluzând cotele părţi indivize aferente imobilelor beneficiarilor programului Noua Casă, asupra cărora au fost instituite sarcinile aferente programului.

23. Mai există plafon disponibil? Când se aprobă noile sume?
R: Prin Strategia programului Noua Casă (2017- 2021) aprobată de Guvern prin Memorandum în data de 29 noiembrie 2016, se asigură predictibilitatea și transparența condițiilor generale și a plafoanelor de garantare aferente Programului. Astfel, dacă pentru primul an al Strategiei (2017) s-a alocat un plafon de 2.500 milioane lei, pentru anii 2, 3 și 4 (2018- 2020) se are în vedere un plafon de 2.000 milioane lei, iar pentru ultimul an (2021) 1.500 milioane lei. Nivelul plafoanelor poate fi modificat prin revizuiri anuale ale Strategiei.

24. Cum pot sa repun creditul în condițiile inițiale ale contractului? Sunt în situația în care mi s-a executat creditul și doresc sa îmi iau casa înapoi.
R: După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF către Finanţator, dumneavoastră puteti solicita o singură dată băncii repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor Programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.
Banca solicită la ANAF sumele ramase de plată din valoarea împrumutului, precum și cheltuielile de executare silită. De asemenea banca face o analiză a beneficiarului cu privire la posibilitatea acestuia de a plati în continuare creditul și apoi în 60 de zile emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

25. Am avut o daună la locuința achizitionată prin Program. Cum să procedez ?
R: În cazul daunelor parțiale, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 EUR, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuintei.
În cazul în care despăgubirea depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 EUR, dar se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului inițial, finanțatorul și statul reprezentat de MF emit acordul pentru efectuarea plății despăgubirii către proprietarul locuinței.

Read more

Ministerul Finanțelor propune ca interacțiunea firmelor și a persoanelor fizice autorizate cu ANAF să se facă exclusiv on-line

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ prin care propune o serie de măsuri necesare pentru protejarea sănătății cetățenilor, pentru evitarea blocajelor în activitatea organelor fiscale centrale și pentru aplicarea unui tratament unitar debitorilor care au făcut obiectul unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale, astfel încât aceștia să nu fie dezavantajați față de ceilalți contribuabili care se află în situații similare.

Astfel, proiectul de act normativ prevede înrolarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) a persoanelor juridice, asocierilor și a altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, în formele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008. Înscrierea în SPV rămâne opțională până la data la care prevederile cuprinse în actul normativ intră în vigoare. După acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor mai fi luate în considerare.

“Am publicat acest proiect spre consultare publică, iar forma finală va fi adoptată după încheierea discuțiilor cu partenerii din mediul privat. Ne dorim ca Spațiul Privat Virtual să devină un instrument-cheie în ceea ce privește interacțiunea cu contribuabilii și vom extinde serviciile disponibile prin intermediul acestei platforme concomitent cu sporirea eforturilor de înrolare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate. În prezent se lucrează la identificarea unor mecanisme de simplificare și flexibilizare a înrolării și autentificării utilizatorilor în SPV. În plus, până la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, ANAF trebuie să ia măsuri pentru a fi pe deplin pregătită atât să proceseze numărul suplimentar de contribuabili care se vor înrola în SPV, cât și să ofere tot suportul acestora pe parcursul întregului demers astfel încât tranziția să se desfășoare fără probleme. Prin eliminarea hârtiilor, a cozilor la ghișeu și a birocrației excesive, consider că facem un pas foarte important spre digitalizarea administrației fiscale, fapt ce ne aduce mai aproape de standardele și de bunele practici europene în domeniu, adică de normalitate”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Astfel, Ministerul Finanțelor face un pas important pentru dezvoltarea digitalizării și eficientizarea comunicării dintre stat și contribuabili, urmând ca această schimbare să aducă o serie de beneficii pentru contribuabili, precum:

 • evitarea interacțiunii fizice (ghișeu, poștă), comunicarea fiind realizată non-stop, prin intermediul SPV;
 • eliminarea timpilor de așteptare, întrucât anumite document, precum certificatele de atestare fiscală sau cazierul fiscal, se pot obține mult mai repede;
 • posibilitatea depunerii mai multor tipuri de cereri on-line, precum și vizualizarea răspunsurilor direct din SPV;
 • posibilitatea consultării situației fiscale la zi, respectiv posibilitatea de a solicita situația obligațiilor de plată sau a plăților efectuate;
 • primirea de informații personalizate legate de obligativitatea depunerii anumitor declarații sau termenele aferente de depunere;
 • acces la evidența completă a tuturor interacțiunilor contribuabilului cu ANAF, precum tipul declarațiilor depuse și data depunerii.

Este important de subliniat că serviciile oferite contribuabililor prin intermediul platformei SPV vor fi extinse, astfel ca până la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, contribuabilii vor benefica de declarații pre-completate, rapoarte care să se poată importa în programele de contabilitate, fișiere prelucrabile, precum și de posibilitatea de a efectua plăți prin platforma SPV.

În acest moment, în România sunt 1,5 milioane de persoane juridice, dintre care au cont în SPV 510.000 de contribuabili. Această situație se traduce prin faptul că 33% sunt deja înscriși în SPV, urmând ca încă un milion de contribuabili să beneficieze de această infrastructură digitală. Din totalul persoanelor fizice care desfășoară activități independente (662.000), doar 5% (35.000) au cont în platforma SPV.

Totodată, se creează cadrul legal, astfel încât comunicarea dintre ANAF și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală să se realizeze exclusiv prin PatrimVen în baza unui protocol trimis de ANAF către fiecare autoritate publică, instituție publică sau de interes public.

De asemenea, proiectul modifică prevederile Codului de procedură fiscală în scopul recunoașterii bunei credințe a contribuabililor, în situația în care, din greșeală, aceștia plătesc obligațiile fiscale la un alt organ fiscal decât cel căruia i se cuveneau sumele pentru plata obligațiilor bugetare. Astfel, la cererea contribuabililor, viramentele efectuate eronat se vor corecta, cu păstrarea datei plății, iar în funcție de data plății se va păstra beneficiul acordat de legiuitor de plată a jumătate din minimul legal al amenzii.

Pentru aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor se propune:

 • anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 (după data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020) și data de 28 martie 2021 (până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 19/2021). Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv;
 • anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data de 15 mai 2020. Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022 inclusiv. În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Ministerul Finanțelor invită la dialog toate instituțiile și părțile interesate care vor beneficia de această ordonanță, urmând ca, la începutul lunii iunie, propunerea finală să reflecte consensul atins în urma dezbaterilor.

Proiectul de act normativ este publicat la rubrica Transparență decizională.

Read more

Depunerea declaraţiei privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice, conform Legii nr. 129/2019

Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Depunerea declaraţiei de către persoanele juridice

Potrivit art. 56 alin. (1) din actul normativ menționat, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, după cum urmează:

 1. La înmatriculare

Printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de către reprezentantul legal, în forma prevăzută de Legea nr. 129/2019.

 1. Anual

Declaraţia anuală se depune la oficiul Registrului Comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

 1. Ori de câte ori intervine o modificare

În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului Registrului Comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond).

Depunerea declaraţiei de către societăţi înregistrate până la 21.07.2019

În cazul societăţilor înregistrate până la 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere (potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

Declarația privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul Registrului Comerţului unde este înmatriculată societatea spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei prevăzute la art. 62 alin. (1), la expirarea termenului menționat anterior, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,prin agenţi constatatori proprii.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul societății nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond).

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, care va acoperi atât obligația reglementată de dispozițiile art. 62 alin.(1) din lege, cât și cea reglementată de dispozițiile art. 56 alin.(4).

Unde se depune declarația

În toate cazurile de mai sus, declaraţia se poate da în faţa reprezentantului oficiului Registrului Comerţului sau se poate depune în formă autentică.  Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor de mai sus pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronic va avea încorporată/ataşată  semnătura electronică extinsă.  În cazul cererilor depuse online (https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/inregistrarea-datelor-din-declaratia-privind-beneficiarul-real) sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Oficiul Național al Registrului Comerțului din România

Read more

UBER – noutăți cu aplicabilitate începând cu 1 februarie 2020

Uber, o alternativă la serviciul de transport public de persoane, adică un transport public privat, a fost reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Astfel, soferii au avut posibilitatea să lucreze pentru aplicațiile de ridesharing precum Uber, Clever sau Bolt numai dacă sunt persoane fizice autorizate sau dacă au întreprinderi individuale/familiare ori societăți comerciale.

INTEGRUM vă poate ajuta să vă afiliați unui partener Uber, să vă autorizați pentru transportul de persoane în regim de închiriere și să prestați acest tip de serviciu legal, cu respectarea legilor din România.
INTEGRUM vă poate consilia din punct de vedere contabil și fiscal dacă dețineți o societate comercială și doriți să deveniți partener Uber, astfel încât să vă obțineți codul special de TVA, să aveți o evidență contabilă profesionistă și să aveți impozitele calculate corect, așa cum prevede legislația din România.

De ce să ne alegeți pe noi

Grupul de firme INTEGRUM conține și o societate care deține licență pentru transport alternativ, astfel încât dacă doriți să vă afiliați unui partener Uber, noi suntem soluția perfectă pentru dvs. deoarece:
• Noi știm că dacă clientului nostru îi merge bine și nouă ne merge bine, motiv pentru care vom fructifica la maximum căile legale pentru câștiguri maxime.
• Cu noi deveniți conștienți de ceea ce înseamnă să fii propriul stăpân pe timpul tău, să-ți analizezi posibilitățile de câștiguri maxime, să-ți prognozezi viitoarele încasări.
• La noi veți descoperi cultura clientului, reprezentată de un set de valori clare care au fost comunicate către toți colaboratorii și care sunt încurajate constant.
• La noi beneficiați de consultanță și analiză individuală pentru maximizarea încasărilor.
• În cazul în care nu deții mașină personală, poți să desfășori activitatea pe baza contractului de comodat ori închiriere sau a contractului de leasing. Dacă nu ai nici una din posibilitățile de mai sus, noi, Integrum, îți punem o mașină la dispoziție.

 

Cum poți deveni șofer Uber

Pentru ca o persoană fizică să poată presta servicii de transport în regim de închiriere, folosind platforma Uber, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să fie afiliat unei societăți care este partener Uber (Noi suntem partener Uber, deci vă putem ajuta în acest sens);
• Să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
• Să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;
• Din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;
• Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității de transport persoane;
• Să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.
• Să dețină asigurarea de răspundere civilă auto;
• Să dețină asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;
• Să dețină copia tipărită a contractului încheiat între operator și operatorul de transport alternativ, potrivit dispozițiilor art. 17;
• Să aibă o mașină cu ecuson eliberat de ARR;
• Să dețină copia conformă a autorizației pentru transport alternativ.

 

Integrum îți ușurează comunicarea cu platforma Uber

Uber îți acoperă cheltuielile pentru copia conformă pentru mașina pe care o conduci și certificatul profesional în regim de închiriere. Banii sunt virați in cont și ești informat imediat ce ți-au fost achitați, valoarea regăsindu-se și în situația plăților pe care fie o poți vizualiza direct în contul tău, fie îți este pusă la dispoziție de departamentul de contabilitate din cadrul firmei noastre.
Departamentul de management și marketing din cadrul firmei noastre vă va anunța imediat dacă dvs. ca șofer colaborator aveți documente care necesită actualizare, reîncărcare în platformă sau orice alte probleme sesizate de către Uber.

 

Condițiile de îndeplinit pentru a primi banii pentru cheltuielile efectuate de șoferii colaboratori

• Adaugă pe platformă copia conformă și/sau certificatul profesional până la data de 1 februarie 2020;
• Finalizează 100 curse între 1 ianuarie și 1 martie pentru a te califica la bonusul pentru fiecare tip de document în parte (100 de curse pentru copia conformă și 100 de curse pentru certificatul profesional). Cursele aferente fiecărui bonus vor fi contorizate începând cu data la care documentul este adăugat pe platformă și aprobat.

 

Obligațiile conducătorilor auto care transportă persoane, colaboratori la Integrum

• Să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul;
• Să nu refuze efectuarea cursei în condițiile inițial agreate;
• Să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;
• Să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
• Să se supună controlului autorităților cu atribuții în domeniu și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de legislația în vigoare;
• Să respecte Regulamentul de ordine interioară stabilit de către Integrum;
• Să nu utilizeze mijloace audio/video fără acordul clientului.

 

Obținerea ecusonului pentru transport alternativ

Tot de la 1 februarie, fiecare mașină trebuie să aibă ecuson pentru transport alternativ.

Toate ecusoanele eliberate vor avea valabilitate până la data de 15 octombrie 2020.

Important
• Dacă ai aplicat pentru ecusoane în trecut (iar ecusoanele au fost eliberate), trebuie să depui o nouă cerere pentru eliberarea unor noi ecusoane, fiind necesar să achiți o nouă taxă de 8 lei pentru eliberare.
• Este necesar să ridici copiile conforme deja eliberate pentru a ști pentru ce mașini vei avea posibilitatea să soliciți ecusoane. Dacă ai cereri pentru eliberare de copii conforme, verifică dacă acestea sunt deja emise.

Condiții pentru eliberarea ecusoanelor:
1. Trebuie să fii afiliat unei companii care deține deja licență de operator pentru transport alternativ – iar noi, Integrum, avem această licență – și o copie conformă pentru mașina pentru care soliciți ecusoanele;
2. Trebuie să prezinți contractul cu platforma, pe care noi îl deținem;
3. Trebuie să prezinți dovada achitării tarifului de 8 lei pentru eliberarea ecusoanelor pentru transport alternativ. Taxa se plătește pentru eliberarea a două ecusoane pentru fiecare mașină la orice oficiu poștal sau în contul A.R.R.
4. Trebuie să completezi cererea care trebuie depusă la A.R.R.
De depunerea, obținerea și eliberarea tuturor documentelor necesare șoferilor colaboratori la Integrum de ocupăm noi.

 

Obținerea casei de marcat

De asemenea, aveți nevoie de case de marcat pentru plățile cash.
Șoferii parteneri care conduc pe platforma Uber au nevoie de case de marcat pentru încasarea plăților cash. Din acest motiv, am găsit soluții pentru tine. Integrum se ocupă de toată documentația necesară pentru obținerea casei de marcat, departamentul nostru de contabilitate oferind suport și în trecut clienților săi pentru această necesitate.

 

Îți dorești să devii șofer Uber?

Pentru a deveni șofer colaborator la Integrum, sună la 0744834854 sau 0768112211 sau trimite e-mail la adresa contact@integrumromania.com direct de pe site sau de pe adresa ta de email pentru a face o programare în vederea unei discuții fructuoase pentru ambele părți.
Parcurge primul pas – sună sau trimite e-mail – și sigur vei trece la al doilea, adică încheierea unui contract de colaborare cu noi.

Claudia Columban – Expert Contabil, Integrum Group

Read more