Skip to main content Skip to search

Archives for august 2021

facilitati fiscale

Proiect OUG pentru principalele modificări aduse Codului Fiscal și de Procedură Fiscală

Principalele modificări aduse Codului Fiscal și de Procedură Fiscală, care au scopul de a prelungi măsurile de consolidare fiscal-bugetară pentru sprijinirea mediul de afaceri și a investițiilor, precum și continuarea procesului de digitalizare a administrației publice.

Printre măsurile de susținere a mediului de afaceri și a investițiilor amintim:

 • Permanentizarea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior. În perioada 01.11.2019-31.07.2021 numărul solicitărilor de rambursare TVA analizate a fost de peste 179.000. Dintre acestea, peste 160.000 deconturi au fost soluționate cu control ulterior, ceea ce reprezintă un procent de 90% din totalul cererilor soluționate. Suma totală aferentă solicitărilor de rambursare TVA cu control ulterior a fost de 27 mld. lei, ceea ce reprezintă peste 83% din suma totală solicitată la rambursare. Consecințele pozitive ale acestei măsuri se reflectă și în evoluția evident descrescătoare a stocului de rambursări TVA. La data de 1 noiembrie 2019, numărul solicitărilor de rambursare TVA nesoluționate era de aproximativ 30.000 în sumă de 7,2 mld. lei, în timp ce, la data de 31 iulie 2021, se mai aflau în diferite stadii de soluționare doar 4.700 deconturi în sumă de 2,7 mld. lei;
 • Permanentizarea procedurii de eșalonare la plată în formă simplificată. În prezent, un număr de 58.476 de contribuabili beneficiază de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligații în sumă de 12,7 miliarde de lei. Încasările realizate ca urmare a acordării eșalonărilor la plată în formă simplificată sunt în cuantum de 14,2 miliarde, rate eșalonate și obligațiile de bază;
 • Crearea cadrului legal pentru corectarea erorilor în cazul în care un contribuabil de bună-credință achită obligațiile bugetare la un alt organ fiscal decât cel competent;
 • Extinderea măsurii privind anularea accesoriilor introdusă prin OUG 69/2020, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificări ulterioare pentru inspecțiile fiscale și verificările situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021. De la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 și până în prezent au beneficiat de această facilitate un număr de 71.800 contribuabili, care au achitat 56 mld. lei la bugetul general consolidat și care au beneficiat de anularea accesoriilor în sumă de 3 mld. lei;
 • Deblocarea activității Comisiei fiscale centrale, ceea ce va conduce la identificarea soluțiilor optime în aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale, comisie din care fac parte salariați ai ANAF și MF care vor clarifica aspecte de dezbatere între cele două instituții.

Principalele măsuri privind digitalizarea administrației publice sunt:

 • Obligativitatea înrolării autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public din administrația publică centrală și locală în sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor și ANAF numit PatrimVen. Măsura se aplică începând cu data de 1 martie 2022 și are ca scop accelerarea procesului de digitalizare a administrației publice, punând în prim plan deservirea cetățenilor/contribuabililor;
 • Obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor – ANAF, respectiv Spațiul Privat Virtual, a persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Înrolarea în SPV asigură o comunicare și un mod de lucru 24/24, 7 zile pe săptămână cu administrația fiscală și reprezintă o eficientizare clară a modului în care cetățeanul interacționează cu organul fiscal. Măsura se aplică începând cu data de 1 martie 2022;
 • Implementarea conceptului SAF-T, Standard Audit File for Tax – formă de control simplificată, schimb standard de date cu ANAF, prin care se eficientizează activitatea de control și se reduce costul conformării. De asemenea, se asigură transparență și creșterea gradului de încredere între organul fiscal și contribuabil. Calendarul de implementare:
 • testarea voluntară a contribuabililor va fi demarată începând cu 01 septembrie 2021;
 • operaționalizarea sistemului pentru marii contribuabili începând cu 01 ianuarie 2022.
 • ”E-factura – sistemul obligatoriu de facturare electronică” Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, va implementa, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unui program pilot, un sistem de facturare electronică ce va permite încărcarea, stocarea și descărcarea facturilor emise de contribuabili în relația cu autoritățile/instituțiile publice. Asigură o transparentizare a facturării și va contribui la creșterea veniturilor către bugetul statului. În primă fază, sistemul va funcționa B2G, adică Business to Government, ca proiect-pilot, astfel încât să poată fi îmbunătățit și, ulterior, introdus și B2B, adică Business to Business.                                                                                                                                                                        -Ministerul Finatelor
Read more

Titlurile de stat TEZAUR pot fi cumpărate și în luna august

Ministerul Finanțelor emite, începând cu 2 august 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3,15%, 3,50% și 3,85%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

 • Între 02 – 27 august 2021 de la unitățile Trezoreriei Statului;
 • Între 02 – 26 august 2021 pentru mediul urban și 02 – 25 august 2021 pentru mediul rural, prin Compania Națională Poșta Română.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe: www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publică) , www.posta-romana.ro.

Read more