Skip to main content Skip to search

Archives for octombrie 2018

expertiza contabila

Expertiza contabilă – ce trebuie să știi despre ea (chiar dacă nu ești contabil)

Expertiza contabilă se numără printre cele mai solicitate servicii ale noastre și este în același timp una dintre cele mai cunoscute lucrări de contabilitate. Dacă ai nevoie de o expertiză contabilă pentru firma ta, iată câteva informații despre această lucrare efectuată de personal specializat și rolul ei în mediul de afaceri.

Ce este o expertiză

Expertiza este o lucrare reglementată de Codul de procedură civilă (art. 201, 204-214), utilizată ori de câte ori este nevoie de opinia unor specialiști pentru a se lămuri anumite împrejurări. Expertiza poate oferi concluzii atât în materia civilă, cât și în materie comercială.

Ce este expertiza contabilă

Expertiza contabilă este o lucrare prin care se cercetează corectitudinea datelor înregistrate în contabilitate și a calculelor efectuate pentru stabilirea taxelor și impozitelor. De asemenea, se urmărește și aplicarea legislației în vigoare, iar această lucrare poate folosi instanțelor de judecată sau managerilor firmei în luarea de decizii. Expertul contabil controlează registrele, conturile și actele justificative ale agentului economic și furnizează părților interesate informațiile necesare.

De câte tipuri este

În funcție de destinația sa, expertiza contabilă poate fi:

 • Judiciară – dispusă de organele judiciare pentru soluționarea unei cauze;
 • Extrajudiciară – solicitată de persoane fizice sau juridice interesate, în absența unui dosar de anchetă, cercetare sau judecată. Sunt solicitate de către părțile care își aleg singure experții contabili și le stabilesc obiectivele la care aceștia trebuie să răspundă.

Care este obiectul de cercetare al expertizei contabile

Această lucrare poate avea următoarele obiecte de cercetare:

 • aspecte ale situației economico-financiare a patrimoniului și ale capacității acestuia de a genera profit. În acest scop se analizează documentele primare și evidența tehnico-operativă și contabilă cu scopul de a stabili dacă patrimoniul este administrat în mod corect.
 • comportamentul managerilor și a altor persoane din departamente funcționale sau de producție – dacă își îndeplinesc corespunzător atribuțiile de serviciu.
 •  cercetarea unui ansamblu de documente contabile și acte normative.
 • stabilirea neglijenței sau abuzului în serviciu cauzate, spre exemplu, de neexercitarea obligațiilor contractuale.

Poate cerceta întreaga contabilitate sau doar un anumit segment

În funcție de necesitățile beneficiarilor, expertiza contabilă poate să cuprindă cercetarea integrală a contabilității sau doar a unui anumit segment. Se răspunde documentat la fiecare obiectiv în parte, iar expertul contabil va constata corectitudinea tuturor înregistrărilor analizate. Concluziile expertului contabil trebuie să fie formulate astfel încât să țină seama de legislație, de reglementările în domeniu și de obiectivele stabilite de beneficiar.

Poate fi parte a procesului civil

Expertul contabil oferă consultanță judecătorului  în rezolvarea unor probleme de specialitate și în lămurirea anumitor împrejurări ale procesului. În acest caz, expertul nu se substituie judecătorului și nici nu este martor. Expertul contabil este numit de instanță dacă îndeplinește anumite condiții, cum ar fi să nu primească de la una din părți daruri sau făgăduieli de daruri, sau să nu aibă el, soțul, ascendenți sau descendenți interes în judecarea pricinii, printre altele.

Poate fi folosită in materie penală

Atunci când justiția are interesul de a verifica informații de natură economică, se utilizează expertiza contabilă în materie penală în vederea aflării adevărului. Cauza se lămurește sub toate aspectele pe bază de probe, precum declarații, înscrisuri, înregistrări audio sau video, constatări sau expertize, precum cea contabilă. Expertul contabil trebuie să invoce numai evenimentele și tranzacțiile care pot fi justificate cu documente și care au legătură de cauzalitate cu obiectivele dispuse de organul de judecată, fără alte intervenții personale.

Expertizele judiciare pot avea și un expert contabil consultant

Acesta va participa la efectuarea lucrării de expertiză contabilă alături de expertul desemnat. Poate să aibă opinie comună cu expertul desemnat de instanță sau poate să aibă opinie separată față de acesta, semnând pe raportul de expertiză cu opinie separată. Se încheie un contract de prestări servicii pentru lucrarea respectivă.

Expertiza extrajudiciară este un mijloc de fundamentare a deciziilor

Profesioniștii contabili independenți oferă lămuriri de natură economico-financiară și abordează problematici diverse. O expertiză contabilă extrajudiciară poate fi utilă în situații precum:

 • Alegerea partenerilor comerciali și de afaceri potriviți – expertizele pot fi efectuate și fără acordul lor, pe baza situațiilor financiare publicate de către aceștia.
 • Concilierea derulării tranzacțiilor comerciale și de afaceri. Când punerea în aplicare a contractelor comerciale generează conflicte, se poate recurge la justiție sau la arbitrajul unui expert contabil agreat de ambele părți.
 • Fundamentarea preliminară a acțiunilor adresate justiției. Expertiza contabilă asigură calitatea și legalitatea informațiilor și reprezintă un mijloc de fundamentare a acțiunilor arbitrale judecătorești.
 • Fundamentarea preliminară a acțiunilor de contestare a actelor de control administrativ, cu scopul de a reduce costurile și de a economisi timp.

Prin natura și obiectivele ei, expertiza contabilă deține o mare responsabilitate prin prisma faptului că oferă informații din universul complex al afacerilor. Dacă ai nevoie de realizarea unei expertize contabile pentru entitatea pe care o conduci sau din care faci parte, poți apela cu încredere la specialiștii de la Integrum. Noi vom formula concluziile de care ai nevoie pentru a lua decizii corecte și informate care să contribuie la succesul afacerii tale.

Claudia Columban-Expert Contabil

Read more
contabil

Cum sa alegi un expert contabil potrivit pentru firma ta

Atunci când afacerea ta este în creștere, sau, dimpotrivă, se află într-un impas care îi pune viitorul în pericol, este cu siguranță momentul să apelezi la un expert contabil. Conform definiției din OG65/1994, un expert contabil te poate ajuta cu activități precum: ținerea și supravegherea contabilității, efectuarea de analize economico-financiare și de audituri financiar-contabile, executarea de diverse lucrări cu caracter financiar-contabil, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale, și acordarea de asistență de specialitate necesară la înființarea și reorganizarea de societăți comerciale, printre altele.

Așadar, contabilul joacă un rol extrem de important într-o firmă, dar cum îl alegi pe cel potrivit nevoilor și cerințelor tale? Noi avem câteva sugestii:

Zona unde își desfășoară activitatea

În ziua de azi, este posibil să colaborezi cu un expert contabil la distanță – există numeroase mijloace de comunicare, iar programele de contabilitate în cloud îți permit să lucrați împreună, în timp real, fără să fiți nevoiți să vă transmiteți fișiere prin mail sau să schimbați informații prin telefon.

În cazul în care consideri că vrei să te întâlnești cu contabilul tău față în față de mai multe ori, te sfătuim să alegi un expert din aceeași zonă cu tine – de pildă, Integrum activează în zona Iașiului, dar poate oferi consultanță și la distanță, in România și în afara granițelor.

Verifică acreditările contabilului

Pentru a beneficia de cele mai bune servicii, optează pentru un contabil care este membru CECCAR  (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România). Avantajele colaborării cu un astfel de expert sunt:

 • Faptul că experții contabili răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil și penal, după caz, conform legii;
 • Dezvoltarea permanentă a conduitei și pregătirea continuă;
 • Respectarea cerințelor etice fără a fi nevoie de sancțiuni;
 • Asumarea responsabilității de a acționa în interes public;
 • Îndeplinirea unei serii de criterii ale unui bun expert contabil, descrise în „Codul etic național al profesioniștilor contabili”, Editura CECCAR, București, 2011.

Recomandări de la alți clienți

Dacă alte persoane sau firme au fost mulțumite de serviciile expertului contabil cu care te gândești să colaborezi, probabil că vei fi la rândul tău mulțumit. Surse de informații în această direcție o reprezintă recenzii online, opiniile altor clienți de pe site-ul contabilului (testimoniale), și, bineînțeles, recomandările personale.

Atitudinea expertului contabil

Este ușor să faci diferența între o persoană care își iubește munca și una căreia îi este groază de ziua de luni. Cum vorbește contabilul despre serviciile pe care le oferă? Este entuziast și demonstrează interes pentru munca sa, ori se plânge că nimic nu mai merge bine în ziua de azi? Credem că știi deja cu ce fel de specialist vrei să lucrezi!

Ce experiență are?

Este bine să afli de cât timp lucrează persoana respectivă în domeniu și să îi verifici experiența profesională. Un contabil cu experiență va fi capabil să înțeleagă complexitatea obiectelor de activitate ale clienților cu care lucrează. Cere-i CV-ul, sau, mai bine, caută-i profilul pe LinkedIn, cea mai mare rețea profesională.

Cu ce programe de contabilitate lucrează?

Mulți clienți preferă ca expertul contabil cu care colaborează să folosească același tip de software utilizat în compania lor, pentru a evita eventualele probleme legate de transmiterea datelor. Apelând la Integrum, însă, nu trebuie să îți faci griji legate de acest aspect; orice program de contabilitate ai folosi, Integrum va putea prelua baza de date fără erori sau pierderi de informație.

Alege pe cineva care este și un consultant

Un expert contabil bun trebuie să fie și un sfătuitor. Acesta trebuie să fie capabil de mult mai mult decât ținerea contabilității; beneficii de care ar trebui să te bucuri sunt reducerea costurilor, suportul unui adevărat partener pentru afacerea ta, idei de dezvoltare, și obținerea de informații actuale și corecte despre ultimele modificări în legislație de natură să afecteze activitatea ta.

Folosește-ți intuiția

În cele din urmă, este important ca tu și expertul contabil cu care vei lucra să aveți stiluri asemănătoare și să fiți compatibil. Nu este vorba doar despre pregătire – trebuie să aveți o perspectivă comună asupra afacerilor și să reușiți să vă conectați cât mai bine la nivel profesional.

Se spune că ne facem prima impresie despre o persoană în primele 90 de secunde după ce o cunoaștem – probabil că după prima strângere de mână, decizia ta este deja luată. Rămâne să te folosești de sfaturile de mai sus pentru a-ți confirma sau infirma prima impresie despre specialistul din fața ta!

Claudia Columban-Expert Contabil

Read more
contabil

Colaborarea cu un expert contabil – de ce beneficii se va bucura firma ta

Încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, contabilitatea a fost folosită pentru a diagnostica starea de bine a societății în care trăim, dar și a firmelor.  O ținere corectă a contabilității a dat posibilitatea urmăririi veniturilor și cheltuielilor, având astfel o imagine asupra viitorului unei entități economice și putându-se identifica strategiile de dezvoltare potrivite.

Rolul esențial al contabilității în administrarea eficientă a unei firme vine din faptul că specialiștii din această sferă de activitate evaluează patrimoniul net sau averea curată a entității și contribuie la trendul crescător și continuitatea activității. O ținere corectă a contabilității antrenează un set de resurse umane dedicate domeniului, acestea colectând și prelucrând datele necesare controlului și conducerii activității.

Contabilitatea implică judecarea corectă a trecutului, îndrumarea cu măiestrie a prezentului și instruire și consiliere asupra viitorului entității – pentru a avea o astfel de viziune asupra unei afaceri, este nevoie de pregătire teoretică și de experiență. Mai jos menționăm câteva beneficii efective ale colaborării cu un expert contabil:

Se economisesc bani prin evitarea taxelor

Unul din rolurile unui bun contabil este să ajute firma să evite plata excesivă de taxe. Specialistul în contabilitate îți va spune ce formă de organizare să alegi, ce facilități fiscale poți accesa, și ce beneficii să oferi angajaților tăi fără ca tu să fii împovărat de taxe. În plus, nu va mai trebui să citești documente și ghiduri stufoase despre plata taxelor, îngrijorându-te la gândul că ți-a scăpat ceva – contabilul se va ocupa de aceste lucruri și va ști din timp ce are de făcut.

Se evită penalizările

Atunci când ținerea contabilității nu este o prioritate pentru firma ta, nu fi surprins dacă trebuie să suporți tot felul de penalizări. Un contabil bun îți va ține actele la zi, va urmări termenele-limită pentru plata taxelor și orice alte obligații de plată care pot atrage penalizări ca urmare a întârzierilor.

Idei de dezvoltare a afacerii tale

Un contabil cu experiență este o sursă de înțelepciune și know-how, de unde vei putea extrage idei pentru dezvoltarea firmei tale. Profesioniștii cunosc tot felul de aspecte legate de afaceri și au tot interesul să contribuie la succesul afacerii tale, pentru că asta va atrage și succesul lor.

Te poți concentra la munca ta

În zilele noastre este deja de neconceput ca un antreprenor să se ocupe de toate aspectele administrative ale unei firme. Timpul fiecăruia este prețios și este mult mai eficient să externalizezi unele activități, precum contabilitatea, decât să redescoperi roata de unul singur. De altfel, cunoștințele de care ai nevoie pentru o ținere eficientă a contabilității sunt destul de vaste, și doar un expert contabil ar trebui să se ocupe de plata taxelor, ținerea contabilității, evaluarea rezultatelor obținute, și multe altele. În loc să irosești timp pe care ai putea să îl folosești pentru dezvoltarea afacerii tale, apelează la un specialist care rezolvă problemele rapid și eficient.

În cele din urmă, a colabora cu un expert contabil înseamnă că fiecare face ceea ce se pricepe mai bine; antreprenorul își petrece timpul căutând moduri de a crește valoarea afacerii sale, în timp ce contabilul prestează servicii financiar-contabile și își valorifică însușirile și cunoștințele pentru binele întreprinderii, transferându-le constant într-o singură destinație: prosperitatea entității clientului său.

Claudia Columban-Expert Contabil

Read more