Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

UBER – noutăți cu aplicabilitate începând cu 1 februarie 2020

Uber, o alternativă la serviciul de transport public de persoane, adică un transport public privat, a fost reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Astfel, soferii au avut posibilitatea să lucreze pentru aplicațiile de ridesharing precum Uber, Clever sau Bolt numai dacă sunt persoane fizice autorizate sau dacă au întreprinderi individuale/familiare ori societăți comerciale.

INTEGRUM vă poate ajuta să vă afiliați unui partener Uber, să vă autorizați pentru transportul de persoane în regim de închiriere și să prestați acest tip de serviciu legal, cu respectarea legilor din România.
INTEGRUM vă poate consilia din punct de vedere contabil și fiscal dacă dețineți o societate comercială și doriți să deveniți partener Uber, astfel încât să vă obțineți codul special de TVA, să aveți o evidență contabilă profesionistă și să aveți impozitele calculate corect, așa cum prevede legislația din România.

De ce să ne alegeți pe noi

Grupul de firme INTEGRUM conține și o societate care deține licență pentru transport alternativ, astfel încât dacă doriți să vă afiliați unui partener Uber, noi suntem soluția perfectă pentru dvs. deoarece:
• Noi știm că dacă clientului nostru îi merge bine și nouă ne merge bine, motiv pentru care vom fructifica la maximum căile legale pentru câștiguri maxime.
• Cu noi deveniți conștienți de ceea ce înseamnă să fii propriul stăpân pe timpul tău, să-ți analizezi posibilitățile de câștiguri maxime, să-ți prognozezi viitoarele încasări.
• La noi veți descoperi cultura clientului, reprezentată de un set de valori clare care au fost comunicate către toți colaboratorii și care sunt încurajate constant.
• La noi beneficiați de consultanță și analiză individuală pentru maximizarea încasărilor.
• În cazul în care nu deții mașină personală, poți să desfășori activitatea pe baza contractului de comodat ori închiriere sau a contractului de leasing. Dacă nu ai nici una din posibilitățile de mai sus, noi, Integrum, îți punem o mașină la dispoziție.

 

Cum poți deveni șofer Uber

Pentru ca o persoană fizică să poată presta servicii de transport în regim de închiriere, folosind platforma Uber, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să fie afiliat unei societăți care este partener Uber (Noi suntem partener Uber, deci vă putem ajuta în acest sens);
• Să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
• Să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;
• Din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;
• Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității de transport persoane;
• Să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.
• Să dețină asigurarea de răspundere civilă auto;
• Să dețină asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;
• Să dețină copia tipărită a contractului încheiat între operator și operatorul de transport alternativ, potrivit dispozițiilor art. 17;
• Să aibă o mașină cu ecuson eliberat de ARR;
• Să dețină copia conformă a autorizației pentru transport alternativ.

 

Integrum îți ușurează comunicarea cu platforma Uber

Uber îți acoperă cheltuielile pentru copia conformă pentru mașina pe care o conduci și certificatul profesional în regim de închiriere. Banii sunt virați in cont și ești informat imediat ce ți-au fost achitați, valoarea regăsindu-se și în situația plăților pe care fie o poți vizualiza direct în contul tău, fie îți este pusă la dispoziție de departamentul de contabilitate din cadrul firmei noastre.
Departamentul de management și marketing din cadrul firmei noastre vă va anunța imediat dacă dvs. ca șofer colaborator aveți documente care necesită actualizare, reîncărcare în platformă sau orice alte probleme sesizate de către Uber.

 

Condițiile de îndeplinit pentru a primi banii pentru cheltuielile efectuate de șoferii colaboratori

• Adaugă pe platformă copia conformă și/sau certificatul profesional până la data de 1 februarie 2020;
• Finalizează 100 curse între 1 ianuarie și 1 martie pentru a te califica la bonusul pentru fiecare tip de document în parte (100 de curse pentru copia conformă și 100 de curse pentru certificatul profesional). Cursele aferente fiecărui bonus vor fi contorizate începând cu data la care documentul este adăugat pe platformă și aprobat.

 

Obligațiile conducătorilor auto care transportă persoane, colaboratori la Integrum

• Să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul;
• Să nu refuze efectuarea cursei în condițiile inițial agreate;
• Să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;
• Să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
• Să se supună controlului autorităților cu atribuții în domeniu și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de legislația în vigoare;
• Să respecte Regulamentul de ordine interioară stabilit de către Integrum;
• Să nu utilizeze mijloace audio/video fără acordul clientului.

 

Obținerea ecusonului pentru transport alternativ

Tot de la 1 februarie, fiecare mașină trebuie să aibă ecuson pentru transport alternativ.

Toate ecusoanele eliberate vor avea valabilitate până la data de 15 octombrie 2020.

Important
• Dacă ai aplicat pentru ecusoane în trecut (iar ecusoanele au fost eliberate), trebuie să depui o nouă cerere pentru eliberarea unor noi ecusoane, fiind necesar să achiți o nouă taxă de 8 lei pentru eliberare.
• Este necesar să ridici copiile conforme deja eliberate pentru a ști pentru ce mașini vei avea posibilitatea să soliciți ecusoane. Dacă ai cereri pentru eliberare de copii conforme, verifică dacă acestea sunt deja emise.

Condiții pentru eliberarea ecusoanelor:
1. Trebuie să fii afiliat unei companii care deține deja licență de operator pentru transport alternativ – iar noi, Integrum, avem această licență – și o copie conformă pentru mașina pentru care soliciți ecusoanele;
2. Trebuie să prezinți contractul cu platforma, pe care noi îl deținem;
3. Trebuie să prezinți dovada achitării tarifului de 8 lei pentru eliberarea ecusoanelor pentru transport alternativ. Taxa se plătește pentru eliberarea a două ecusoane pentru fiecare mașină la orice oficiu poștal sau în contul A.R.R.
4. Trebuie să completezi cererea care trebuie depusă la A.R.R.
De depunerea, obținerea și eliberarea tuturor documentelor necesare șoferilor colaboratori la Integrum de ocupăm noi.

 

Obținerea casei de marcat

De asemenea, aveți nevoie de case de marcat pentru plățile cash.
Șoferii parteneri care conduc pe platforma Uber au nevoie de case de marcat pentru încasarea plăților cash. Din acest motiv, am găsit soluții pentru tine. Integrum se ocupă de toată documentația necesară pentru obținerea casei de marcat, departamentul nostru de contabilitate oferind suport și în trecut clienților săi pentru această necesitate.

 

Îți dorești să devii șofer Uber?

Pentru a deveni șofer colaborator la Integrum, sună la 0744834854 sau 0768112211 sau trimite e-mail la adresa contact@integrumromania.com direct de pe site sau de pe adresa ta de email pentru a face o programare în vederea unei discuții fructuoase pentru ambele părți.
Parcurge primul pas – sună sau trimite e-mail – și sigur vei trece la al doilea, adică încheierea unui contract de colaborare cu noi.

Claudia Columban – Expert Contabil, Integrum Group

Read more
lichidare voluntara

Lichidarea voluntară a societăților comerciale, fără lichidator, doar cu ajutorul unui expert contabil

În existența unei entități economice pot apărea situații în care nu se mai justifică funcționarea acesteia, din motive precum lipsa  activității economice, cifra de afaceri foarte redusă, scăderea interesului pentru segmentul de produse sau servicii oferite sau neînțelegeri între asociați sau acționari.

Care este soluția în acest caz?

Asociații sau acționarii entității pot hotărî dizolvarea, lichidarea și radierea firmei. O astfel de decizie este adesea greu de luat, și este de la sine înțeles că persoanele implicate își doresc o soluție cât mai simplă și rapidă, care să limiteze pierderile de timp și bani.

Formalitățile referitoare la lichidarea unei societăți sunt mai simple sau mai complicate, în funcție de cât de bine se înțeleg asociații/acționarii cu privință la repartizarea bunurilor societății. În multe cazuri, reprezentanții entității respective aleg lichidarea voluntară, adică fără numirea de lichidator, doar cu ajutorul unui expert contabil.

Ce trebuie să știi despre lichidarea voluntară?

Lichidarea societății comerciale constă într-un ansamblu de operațiuni care au ca scop finalizarea operațiunilor comerciale aflate în curs la data dizolvării societății, încasarea creanțelor societății, transformarea bunurilor societății în bani, plata datoriilor societății și împărțirea activului net între asociați.

Lichidarea societăților comerciale este supusă principiilor generale consacrate de Legea nr. 31/1990, acestea fiind:

 • Personalitatea juridică a societății subzistă pentru nevoile lichidării.
 • Lichidarea societății se face în interesul asociaților.
 • Lichidarea societății este obligatorie, iar nu facultativă.

Care sunt pașii lichidării voluntare?

1. Stingerea datoriilor către terți
2. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor ce derivă din hotărârea cu privire la repartizarea activelor rămase
3. Întocmirea bilanțului premergător lichidării
4. Calculul taxelor aferente lichidării
5. Întocmirea bilanțului de lichidare

Hotărârea de dizolvare reprezintă procesul de încetare a activității și deschiderea procedurii de lichidare a patrimoniului social. Din momentul dizolvării, în cadrul entității nu se mai pot întreprinde noi operațiuni, interdicție care se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, pană la terminarea acesteia.

Radierea – ultima etapa

Radierea reprezintă ultima operațiune prin care societatea  este “eliminată”/” ștearsă” din Registrul Comerțului şi işi pierde definitiv personalitatea juridică. La Registrul Comerțului se depun:

• cerere de radiere
• certificatul de înregistrare și certificatele constatatoare de autorizare în original
• bilanțul premergător bilanțului de lichidare – aici se stabilește repartizarea activelor societății și a taxelor rezultate din lichidare
• bilanțul de lichidare, certificat de la Administrația Financiară din care rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale

Lichidarea voluntară fără lichidator (denumirea ei exactă din lege fiind dizolvare și lichidare simultană cf. art 235 din Legea 31/1990) este soluția cea mai simplă. Alegând acest tip de lichidare nu ai nevoie de un lichidator, dar ai nevoie de expert contabil.

Consultanța unui expert contabil este vitală înainte de începerea operațiunii de lichidare voluntară. Poți beneficia de acest serviciu apelând la Integrum, iar experții noștri contabili vor întreprinde toate acțiunile necesare, pentru a putea încheia această etapă din viața entității tale, alegând cele mai bune soluții din punct de vedere contabil și fiscal.

Claudia Columban-Expert Contabil

Telefon: 0744834854

Read more
facilitati fiscale

Facilităţi fiscale pentru debitorii bugetului de stat

Societățile, entitățile fără personalitate juridică sau persoanele fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul de stat  la 31.12.2018 vor beneficia de facilități fiscale sub forma unor înlesniri la plată, anularea unor obligații fiscale accesorii sau chiar principale (debite). Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se înțeleg și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019, aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018.

Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019, reglementează acordarea facilităților în funcție de cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat la data de 31 decembrie 2018.  Astfel, se evidențiază două situații:

A. Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul persoanelor juridice, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

La acest nivel,  acordarea facilităților se traduce prin:

 • eșalonarea obligațiilor bugetare principale, precum și prin amânarea plății accesoriilor și a unei cote din obligația principală;
 • conversia în acțiuni a obligațiilor principale;
 • stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile sau chiar prin anularea a maximum 50% din obligațiile bugetare principale.

Facilitățile sunt condiționate de îndeplinirea cumulativă a următoarele condiții de către debitor:

 • să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de art. 168 din  Codul de procedură fiscală;
 • să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenței;
 • să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanțe. Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării, comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Notificarea prin care entitatea își anunță intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare se depune  la ANAF până pe 30.09.2019. Solicitarea de restructurare  se poate depune în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, sub sancțiunea decăderii.

Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare se poate aproba pe o perioada de  7 ani, beneficiarul având posibilitatea să ajungă la 10 ani prin derogare.

B. Anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018.

Beneficiarii acestor facilități sunt:

 • debitori – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei;
 • debitori – persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice – care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

Anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 poate avea loc în următoarele condiții:

 • toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019;
 • sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea condițiilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.

În cazul accesoriilor stabilite în plus în urma controlului organelor fiscale se vor aplica facilitățile, dacă acestea privesc perioada de până la 31.12.2018.

Anularea accesoriilor se aplică și în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, chiar dacă acestea au fost stabilite de alte organe decât organele fiscale. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune și se soluționează de către instituția sau autoritatea publică care administrează respectivele obligații bugetare.

Integrum, prin specialiștii săi, vă poate oferi consultanță și sprijin în întocmirea documentației necesare pentru a beneficia de facilități fiscale.

Claudia Columban-Expert contabil

Read more